MARINDUQUE.GOV.PH

Heart and Center of the Philippines

Headlines

Monday, March 20, 2017

Mission and Vision of Boac


Vision and Mision

Pinapangarap namin ang isang bayan, na kanyang kalikasan ay napanumbalik sa kanyang dating kaayusan at kagandahan at sama-samang pinagyayaman ng mga mapagkalingang mamamayan tungo sa isang likas-kayang pag-unlad at kapakinabangan sa sali't-saling lahi;

Pinapangarap namin ang isang bayan na ang angking talino at kakayahan ng kanyang yamang tao, na hinubog ng maipagmamalaking kultura, kasaysayan at kalinangan ay kolektibong naiaambag sa paglikha ng isang makatarungan, matiwasay, mapayapa at masaganang lipunan;

Pinapangarap namin ang isang bayan na pinamamahalaan ng mga matatapat at mapagkakatiwalaang pinuno at mga lingkod bayan na kumikilala sa aktibong pakikisangkot ng mga mamamayan sa bawat antas ng pamamahala tungo sa pagbibigay-kapangyarihan sa lahat ng sector ng lipunan;

Taglay ang pagpapahalaga sa mga batas, pagkilala sa halaga ng pagkakaisa at sariling pagsisikap, pagiging bukas sa pagbabago, pagpapasailalim sa Dakilang Lumikha, itinatalaga naming ang aming mga sarili bilang mga Boakenyo upang makamit ang mga pangarap na ito.
  • Geography
  • Land Characteristics
  • Demography
  • Brief History
  • Logo
  • Education
Last updated on March 20, 2017