MARINDUQUE.GOV.PH

Heart and Center of the Philippines

Headlines

About Mogpog

Message from Office of the Mayor


Sa pagdami ng gumagamit ng teknolohiya, impormasyon at komunikasyon (ICT) lalo na ang internet ay nagkakaroon ito ng malaking pagkilala sa makabagong panahon. Ang internet ay nagbibigay ng pagkakataon para sa pamahalaan upang mag-alok ng mga serbisyo sa kanilang mamamayan sa pamamagitan ng website.

Ito ay makapagibigay ng isang panukala para sa mahusay na komunikasyon at hayaang paglalahad ng lahat ng mga transaksyon nito na kinakapalooban ng kapakanang pambayan. Ang website ang tugon sa mahalagang gampanin ng komunikasyon at impormasyon upang maipabot sa mga kababayan natin na nasa ibang lugar at bansa ang mga pangyayari at kaganapan sa Bayan ng Mogpog. Binigyang pansin ng ating administrasyon ang bagay na ito upang mapabilis na mailahad sa ating mga kababayan ang bunga ng ating pinaghirapan sa ilan taong paglilingkod sa kabila ng mga balakid at pagsubok.

Ang mga turitsa at mamumuhunan ay napapabilis ang transaksyon mula sa impormasyon na nakapaloob dito. Makikita dito ang mga tanawin, pangyayari, mga produkto, serbisyo at ang natatanging kultura at tradisyon ng pinagpalang Bayan ng Mogpog.

Mabuhay!

2015 Message from Office of the Mayor