MARINDUQUE.GOV.PH

Heart and Center of the Philippines

Headlines

Wednesday, August 5, 2015

Municipality of Mogpog Mision and Vision

Republic of the Philippines
Province of Marinduque
Municipality of Mogpog

Citizens Charter

Vision

Citizens Charter

An orderly progressive, peaceful, just humane and united community that value culture and tradition led by a pro-God, pro-people and pro-environment government living with dignity in a modern world.

Pagsasalin sa Wikang Filipino:

Isang pamayanang may kaayusan, maunlad, mapayapa, makatao, makatarungan at nagkakaisa na nagpapahalaga sa kultura at tradisyon na pinamumunuan ng pamahalaang maka-Diyos, makatao at makakalikasan na namumuhay na may karangalan sa makabagong panahon.

Mission

Provide quality basic services and facilities for the general welfare and protection of the community administered by dynamic, righteous public servants working harmoniously with integrity and professionalism.

Pagsasalin sa Wikang Filipino:

Makapagbigay ng may-uring pangunahing serbisyo at pasilidad upang maitaguyd at mapangalagaan ang kagalingan ng pamayan na pinamamahalaan ng propesyonal, daynamiko at matuwid na mga lingkod-bayan, matiwasay na gumaganap kaagapay ng mamamayan.

Last edited: August 5, 2016