MARINDUQUE.GOV.PH

Heart and Center of the Philippines

Headlines

Saturday, February 1, 2014

Mission, Vision and Torrijos Hymnn

Vision

A municipality with an improved socio-economic life, where the people are God-loving, healthy, live in a peaceful, ecologically–sound environment and have access to public and private goods to meet basic needs for prosperity through effective and sound governance.

Mission

The Municipality of Torrijos, Marinduque will work in convergence and unity to promote the socio-economic life of the people in a sound environment and transform them to be self-reliant towards progress and development.

Torrijos Hymnn
Lyrics:  Mrs. Lourdes R. Abat
Music:  Miss Fe M. Rioflorido

Torrijos kami ay sa iyo
At ikaw naman ay sa amin
Bayan kang ika-anim sa aming lalawigan
Torrijos kang tawagin ng mga kababayan.
Maliit man kung tingnan
Sa larangan ng labanan
Ngunit lumikha ka ng pangalan
Dito sa buong kapuluan
Pagka’t pook pinaglabanan
Sa iyo ay matatagpuan.
Likas na kayamanan
Sa tuwina’y makakamtan
Sa iyong dagat at mga kagubatan
Mga taong sa iyo ay naninirahan
Sa kahirapan ay sanay
Maligaya kaming namumuhay.
Halina’t magsama-sama tayo’t
Siya’y ating paunlarin.